Yatırım Komitesi

Girişim sermayesi yatırım yetkisi Yönetim Kurulu’na ait olmakla birlikte; faaliyet alanı gelişime açık, katma değer üretecek potansiyele sahip, sermaye katkısı ve yönetim desteği ile firma değeri yükselebilecek, girişim sermayesi yatırımı yapılabilecek şirketlerin belirlenmesi, Yatırım Gelişim Raporu’nun Yönetim Kurulu’na sunulması ve daha önce gerçekleştirilmiş girişim sermayesi yatırımından çıkış konusunda alternatif stratejiler geliştirilmesinden sorumlu komitedir.

YATIRIM KOMİTESİ

Ferhat PİŞMAF

     Üye

Kamil ÖNDER

     Üye

Dr. Hamdullah YUCA

     Üye