Yatırım Komitesi

Girişim sermayesi yatırım yetkisi Yönetim Kurulu’na ait olmakla birlikte; faaliyet alanı gelişime açık, katma değer üretecek potansiyele sahip, sermaye katkısı ve yönetim desteği ile firma değeri yükselebilecek, girişim sermayesi yatırımı yapılabilecek şirketlerin belirlenmesi, Yatırım Gelişim Raporu’nun Yönetim Kurulu’na sunulması ve daha önce gerçekleştirilmiş girişim sermayesi yatırımından çıkış konusunda alternatif stratejiler geliştirilmesinden sorumlu komitedir.

YATIRIM KOMİTESİ

Berrin MAHMUTOĞLU

     Üye

Şahin UĞUZ

     Üye

Aykut ARSLAN

     Üye