Yatırım Politikamız

Ortaklık katkısı sağladığımız şirketlere uzun vadeli bir beraberlik içerisinde finansal desteğin yanı sıra şirket için değer yaratacak sonuç odaklı stratejiler geliştirerek yatırım hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.