Gizlilik Politikası

  • Ziraat GSYO A.Ş. (“Şirket”) mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta ve bu doğrultuda aşağıda belirtilen hususları Şirketimiz web sitesinde uygulamaktadır.
  • Şirketimiz, faaliyetlerini gerçekleştirmek ve hizmetlerin kesintisiz ilerlenmesini sağlamak adına; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam veya kanallardan; temin ettiği kişisel verileri, hukuka uygun bir biçimde, Veri Sorumlusu sıfatıyla işlemektedir.
  • Şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermektedir. Bu doğrultuda, kişisel verileri, yetkisiz erişim, zarar, kayıp ve/veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktadır. Şirketimiz, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların, güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir ve bu doğrultuda sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi ve/veya manevi kayıp ve zararlardan sorumluluk kabul edilmeyecektir.
  • Ziyaretçilerin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere, 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Ziyaretçilerin Kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Şirketimiz sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
  • Şirketimiz, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Şirketin gizlilik standartlarına, politikalarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Şirketimiz, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin de bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvence altına almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Şirketimizin talimatları doğrultusunda, Şirketimiz ile akdedilmiş sözleşme çerçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.
  • Şirketimiz web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Ziraat GSYO A.Ş.’ye aittir. Şirketimiz web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer fikri mülkiyet hakları Şirketimizde saklıdır.
  •  Şirketimiz web sitesine, ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Şirketimiz bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve/veya güncelleme hakkına sahiptir.