Sürekli Bilgilendirme Formu

ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

GİRİŞİM SERMAYESİ ORTAKLIĞINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

KURULUŞ TARİHİ: 08.11.2018

ORTAKLIK YAPISI VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Ortaklık Yapısı :
Hissedarın
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Tutarı%
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
750.000.000 TL100%
TOPLAM
750.000.000 TL100%

ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı Soyadı
Unvanı
Ferhat PİŞMAF
Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil ÖNDER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Rehber BİRKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
K. Ahmet ORTATEPE
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Hamdullah YUCA
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi