Sürekli Bilgilendirme Formu

ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

GİRİŞİM SERMAYESİ ORTAKLIĞINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

KURULUŞ TARİHİ: 08.11.2018    
ORTAKLIK YAPISI VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Ortaklık Yapısı :
Hissedarın
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı   Tutarı %
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.   750.000.000 TL 100%
TOPLAM   750.000.000 TL 100%
 

ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı Soyadı   Unvanı
Berrin MAHMUTOĞLU   Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin UĞUZ   Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ramazan SARIER   Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim ARSLAN   Yönetim Kurulu Üyesi
Aykut ARSLAN   Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi