Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Sürdürülebilir ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir iş modeli çerçevesinde fark ve değer yaratan, saygın, piyasa değeri yüksek bir girişim sermayesi şirketi olmaktır.


Misyonumuz

Faaliyet alanı gelişime açık, büyük pazar yaratma potansiyeline sahip sektörlerde, sermaye katkısı ve yönetim desteği ile firma değeri yükselebilecek, ihracata dayalı kalkınma stratejisinin bir parçası olarak katma değer üretebilecek şirketlerin ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelerini hayata geçirmeleri yönünde desteklemeyi, paydaşları için yarattıkları değeri sürekli kılmayı amaçlarız.