Denetim Komitesi

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bu komitenin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uygun hazırlanır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:

 

 Şahin UĞUZ

     Üye

İbrahim ARSLAN

    Üye