Denetim Komitesi

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bu komitenin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uygun hazırlanır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:


 Kamil ÖNDER

     Üye

Ahmet FAKI

     Üye