Başkanın Mesajı

Değerli iş ortaklarımız,

Küresel, jeopolitik ve finansal dengelerin belirleyici olduğu günümüz konjonktüründe, bir buçuk asrı  aşan geçmişiyle ülkemizin en önemli aktiflerinden biri olan Ziraat Bankası’nın yüzde yüz hissedarı olduğu sektörün lider girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından biri olacak Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluş çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz.

İstikrarlı bir finansal sektör için gerekli koşullar sermaye piyasamızda bulunmasına rağmen, gerek girişimciler gerekse yatırımcılar sermaye piyasasından etkin şekilde yararlanamamaktadır. Bu durum reel sektörün finansman ihtiyacının ağırlıklı olarak bankacılık kesimi üzerinden sağlanmasına neden olmaktadır. Ülkemizde ekonomik faaliyetlerin finansmanı için bankacılık sektörü dışındaki finansal ürün yelpazesini geliştirmenin sürdürülebilir büyüme için önemi dikkate alındığında; Ziraat GSYO ortaklığa dayalı iş modeli ile bu konudaki boşluğu dolduracak ve uzun vadeli yatırım finansmanında önemli bir rol üstlenecektir.

Şirketimizin temel hedefi; ülkemizde büyüme potansiyeli barındıran özellikli alanlarda, büyüme evresindeki şirketlere ortak olmak, şirketlerin operasyonel performanslarını yukarı taşıyarak rekabetçi pozisyonlarını kuvvetlendirmek ve piyasa değerlerini artırmak yoluyla hem ülke ekonomisine hem de girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmaktır.

Müşterilerinin bütün finansal ihtiyaçlarını Ziraat çatısı altında karşılamayı hedefleyen Ziraat Finans Grubu, kurduğu girişim sermayesi ortaklığı ile müşterilerine değer sunan yeni bir çözümü de ürün portföyüne eklemiş durumdadır. Ziraat GSYO, yatırım yapacağı şirketlere finansal destek haricinde; uygun sermaye yapılarının oluşturulması, yönetsel ve stratejik desteğin sağlanması, şirket yapılanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması konularında da profesyonel destek vererek aynı zamanda birleşmeler, satın almalar, ortaklıklar ve halka açılma öncesinde bir köprü görevi görecektir. Hedefimiz iştirak ettiğimiz şirketlerde sürdürülebilir büyüme ve katma değer oluşturmaktır.

Ülkemiz ekonomisinin güçlü yapısı, gelecekteki büyüme potansiyeli ve girişim sermayesi modelinin etkinliği dikkate alındığında; Ziraat Finans Grubu’nun deneyimi, gücü, vizyonu ve profesyonelliği ile ülkemiz ekonomisine ve iştirak ettiğimiz şirketlere artan oranda değer katacağımıza inanıyor, şirketimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla,

Ferhat PİŞMAF

Yönetim Kurulu Başkanı